Reference

Inženýrské sítě a vodohospodářské stavby
Progresivní přístup a moderní technická řešení jsou samozřejmostí.
Ekonomicky hospodárná řešení v soluadu s platnou legislativou.
ZTI
Zdravotně technické instalace nejen pro rodinné a bytové domy, ale i pro průmyslová a administrativní centra, nemocnice a další.
Návrh moderních principů technických řešení je samozřejmostí.
Rozpočtové práce
Rozpočty, výkazy výměr, soupisy prací vypracujeme nejen pro vlastní projekty, ale rovněž vám zajístíme výkazy výměr a rozpočty pro jakýkoliv projekt v rozsahu naší obornosti.
mjprojekt_2016-01-25001002.jpg

Dnes je

poslední aktualizace