Nabídka služeb

Stěžejní náplní jsou projektové práce v oblasti vodohospodářských staveb, zvláště pak v oblasti staveb inženýrských sítí. Vzhledem k širokému okruhu spolupracovníků firma zajišťuje rovněž projektové práce z ostatních stavebních oborů - architektura a pozemní stavitelství, TZB, dopravní stavby atd. Naše firma vám na míru zpracuje projektovou dokumentaci od studie až po realizační dokumentaci. Nedílnou součástí činnosti firmy je taktéž kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění potřebných podkladů pro podání řádosti o územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení .
mjprojekt_2016-01-25001002.jpg

Dnes je

poslední aktualizace

MJ projekt - projektová a inženýrská kancelář
    Inženýrské sítě

Obory činnosti

    Vodohospodářské stavby
  • čistírny odpadních vod, ORL, lapáky tuků, úpravny vod
  • koupaliště, plavecké areály, bazény
  • úpravy toků, meliorace a závlahy
  • sanace rybníků, ochrana před povodněmi
  • kanalizace a vodovody
  • hospodaření s dešťovými, vodami
  • plynovody
    ZTI
    Rozpočtové práce
Kvalita odvedené práce a spokojenost zákazníka je naším dlouhodobým krédem.
MJ projekt - projektová a inženýrská kancelář