MJ projekt ...

Firma je typickým představitelem tzv. "rodinné firmy". Kmenoví pracovníci firmy jsou v případě potřeby doplňováni o dlouholeté spolupracovníky s vysokou profesní kvalifikací. Vznik firmy je datován od roku 1995. S ohledem na zkušenosti jednotlivých pracovníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti stavebnictví to ovšem není rozhodující. Stěžejní náplní jsou projektové práce v oblasti vodohospodářských staveb, zvláště pak v oblasti staveb inženýrských sítí. Vzhledem k širokému okruhu spolupracovníků firma zajišťuje rovněž projektové práce z ostatních stavebních oborů - architektura a pozemní stavitelství, TZB, dopravní stavby atd. Nedílnou součástí činnosti firmy je taktéž kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění potřebných podkladů pro podání řádosti o územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení.
mjprojekt_2016-01-25001002.jpg

Dnes je

poslední aktualizace

MJ projekt - projektová a inženýrská kancelář
Kvalita odvedené práce a spokojenost zákazníka je naším dlouhodobým krédem.